Kontakt:
Ønsker du mere informasjon fra Fornebu Sporsklubb sender du en mail til post@fornebu-sportsklubb.no