Velkommen til Fornebu Sportsklubb!
... a star is born..!

Kjære potensielle medlemmer av FSK!

Fornebu Sportsklubb (FSK) ble stiftet 20.01.2001 med tanke på å være den lokale sportsklubben på Fornebu.

Vårt mål er å bli klubben i nærmiljøet, klubben for deg, klubben for familier som i fremtiden skal bo på Fornebu. Vi ønsker å bli et samlingspunkt for de mange tusen som bor eller har sitt daglige virke på eller ved Fornebu - kort sagt: være et tilbud for alle de som ønsker en sunnere kvalitet ut av livet!

Et helt nytt samfunn og en ny "fjordby" vil i de kommende årene se dagens lys. Fornebu er en perle av et sted, vakkert beliggende ved Oslofjorden, men med kort vei til Oslo og andre tettsteder. Nye og moderne boliger for ca 15.000 nye "Fornebuinger" i frisk sjøluft og vakker natur - pluss alle de som har sin arbeidsplass her - skal danne grunnlaget for FSK.

Denne indrefileen av et stykke land fortjener en egen lokalt forankret sportsklubb, og alt det den kan tilby unge og gamle! Vi vil bygge opp barne- og ungdomsaktiviteter, toppidrett, mosjon- og trim, hobby og sosialt samvær. Fysisk fostring gir mennesker et sunnere liv, bedrer livskvaliteten og et sosialt nettverk i det nye nærmiljøet. Dette gir tilhørighet, livsglede og trygghet for den oppvoksende slekt!

Nå har du muligheten til å være med fra begynnelsen - som en av gründerne av Fornebu Sportsklubb! Du kan bli med på å utvikle og bygge opp klubben fra en idealistisk tanke til konkrete tilbud. Eller du kan påvirke FSK til å starte med akkurat den idretten du brenner for. Vi er nå helt i begynnelsen av "svangerskapet" og hvordan "barnet" skal utvikle seg avhenger av medlemmene.. Fornebu Sportsklubb vil at barnet skal vokse seg både sundt og sterkt - og med deg som medlem vil næringen bli bedre og veksten raskere!

Vi har mange målsettinger. Konkrete idretter og tilbud vil etter hvert komme på plass. Vi har allerede nå fått mange medlemmer, et eget klubbhus og fast adresse på Fornebu Marina. Det samarbeides med Akershus Idrettskrets, NIF og Bærum Kommunes Natur- og Idrettsforvaltning for videreutvikling, arenaer, det lokale næringsliv og andre klubber. Fornebuområdet vil etter hvert få et økende behov for de tilbud FSK og våre samarbeidspartnere kan tilby.

I første omgang vil vi søke inn mot eksisterende tilbud, nye og kommende trim- og mosjonstilbud, arenaer- baner, og sjøtilbudene, og håper således å etablere lag i forskjellige idretter.

Folk og deres behov er forskjellige. Alder, ferdigheter, helse, behov, tid, muligheter og ambisjoner varierer sterkt - men vi skal være der med et tilbud til alle.

Vi ønsker spesielt deg velkommen som et motiverende og positivt medlem allerede nå!

Du melder deg inn ved å sende årskontingenten til vår konto nr.: 6222.05.42152 Fornebu Sportsklubb. Postboks 80, 1325 Lysaker.

Enkeltmedlem kr. 100,- Familiemedlemskap kr. 200,- Barn under 12 år: gratis.

(Husk å sette navn og adresse! Medlemskort blir sendt i posten.)

Bli med på å utforme klubben i ditt nærmiljø. Vi er nå i oppbyggingsfasen - du kan være med som gründer og påvirke..!

Med sportslig hilsen Jan R. Søderstrøm, leder. Nicolai Flatner, nestleder. Styremedlemmer: Tove Fredriksen, Gunnar-Martin Kjenner, Gorm G. Lund, Erling Storm, Jonny Bunæs, Richard Fossum, Helle Bye, Lars Ole Høiby og Cathrine Hovring

Første klubbarrangement: Søndag 3. mars "Fornebu-marsen" Ble arrangert med over 130 deltakere og i et fantastisk vårvær.. 

Send oss din påmelding på Email.